Feet left logo logo Zorg goed voor uw voeten.................... Ze moeten u nog ver brengen! Feet right logo

Button home Button home Button prijslijst Button aanbieding Button wist u dat Button tips Button contactPedicure praktijk Van hak tot teen is geopend van maandag tot en met donderdag.
Behandeling alleen na telefonische afspraak.

Ons adres:
Heemskinderenstraat 22
3813 HM Amersfoort
033 4481545

De ingang van de praktijk bevindt zich aan de Turpijnplaats.
Dit is de achterkant van ons huis.
Als u de Turpijnplaats komt oprijden ziet u een blok van 6 huizen.
Op de deur van de praktijk staat met grote cijfers nr. 22

Klik hier voor een plattegrond.

Heeft u vragen? Stuur dan een E-mail naar vanhaktotteen@telfort.nlAlgemene voorwaarden:
* Betaling uitsluitend per pin of contant.

Komt u s.v.p. op tijd. Dit voorkomt dat ik uw behandeling moet inkorten en de volgende cliënt niet onnodig hoeft te wachten.
Indien u uw afspraak wilt annuleren of verzetten, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Anders zie ik mij helaas genoodzaakt om 75% van de behandeling in rekening te brengen.
Dit geldt tevens voor een vergeten afspraak.

Indien u via de podotherapeut komt voor uw medisch noodzakelijke voetzorg en u uw afspraak wilt verzetten dient u dit 24 uur van tevoren telefonisch aan te geven.
Anders zie ik mij genoodzaakt om
75% van een volledige behandeling in rekening te brengen. Dit geldt tevens voor een vergeten afspraak. Deze tijd was immers voor u gereserveerd.

I.v.m. de nieuwe wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) kan ik mededelen dat Pedicure Praktijk Van Hak tot Teen aan de gestelde eisen voldoet en uw privacygevoelige gegevens gewaarborgd zijn.
Ik vraag elke cliënt een toestemmingsformulier -privacy beleid persoonsgegevens- te ondertekenen. Anders kan en mag ik geen privacygevoelige gegevens opslaan wat uiteraard wel van belang is.


Pedicure Praktijk Van Hak tot Teen is in het bezit van de AVG-verklaring. Deze kunt u, indien gewenst, op verzoek inzien.


Pedicure Praktijk “van Hak tot Teen”
Medisch Pedicure & Oncologisch Voetzorgverlener
Wiepke van Barneveld
Heemskinderenstraat 22
3813 HM Amersfoort
033-4481545

Aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie Provoet, Procert & KRP.


Zorg goed voor uw voeten.................... Ze moeten u nog ver brengen! - Pedicure praktijk van hak tot teen is aangesloten bij de landelijke branche Organisatie Provoet.
Algemene voorwaarden

blackbar